Dňa 15.12.2021 Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o pozastavení účinnosti nového výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. 

Zamestnávatelia teda od 1.1.2022 nebudú môcť svojich zamestnancov prepustiť z dôvodu, že dovŕšili 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Išlo by o neplatné skončenie pracovného pomeru.

Viac informácií tu.