Som veľmi rád, že môžem oznámiť pozitívne zmeny v našej kancelárii. Advokátky a dlhoročné kolegyne Danica Černá Valentová a Dajana Csongrádyová boli vymenované do pozície partneriek a spoločne budú rozvíjať našu kľúčovú oblasť - pracovné právo.

Ich povýšenie je zaslúženou odmenou za mimoriadne pracovné nasadenie motiváciu, inovatívny a proklientsky prístup, ktoré prispeli k tomu, že sme lídrom na trhu v oblasti pracovného práva. Verím, že posilnenie vedenia v tejto oblasti bude znamenať ďalší rozvoj a rast našej kancelárie. Obom kolegyniam úprimne gratulujem, držím im palce na ich ďalšej ceste v novom postavení.


Danica Černá Valentová nastúpila do kancelárie v roku 2018 po šiestich rokoch pôsobenia v pobočke významnej českej advokátskej kancelárie na Slovensku. V rámci pracovného práva sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych sporov, mobilitu zamestnancov, prechody zamestnancov, problematiku mobbingu a diskriminácie na pracovisku či na budovanie imidžu zamestnávateľa.
 
Dajana Csongrádyová sa pridala k tímu kancelárie v roku 2015 ako koncipient a od roku 2021 v nej pôsobí ako advokátka. Okrem problematiky disciplinárnych opatrení, interných vyšetrovaní a úprave whistleblowingu, sa v oblasti pracovného práva zameriava aj na reštrukturalizácie zamestnávateľov a hromadné prepúšťanie, odmeňovanie zamestnancov a flexibilné formy práce.