Obchodný register zaviedol od minulého týždňa novinku. V súvislosti s povinnosťou doplnenia identifikačných údajov, ktorá podnikateľom vyplýva zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, si môže každá právnická osoba skontrolovať, či potrebné údaje týkajúce sa povinných osôb (o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, a pod.) má zapísané.

Obchodný register pri každej povinnej osobe totiž po novom uvádza symbol „súhlasu“, prípadne symbol „nesúhlasu“ (červený krížik), ak niektoré z potrebných údajov chýbajú. Uvedená skutočnosť tak mnohým podnikateľom uľahčí život.

Pre kompletnosť dopĺňame, že fyzické osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby, ktoré nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné majú povinnosť zosúladiť tieto údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30.9.2021, najneskôr však do 30.9.2022. 

Výnimku predstavujú spoločnosti, ktorým do 31.5.2022 zašle registrový súd oznámenie o doplnení údajov, ktoré bolo vykonané na základe automatického doplnenia údajov.