Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, boli upravené nové výšky sumy životného minima na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023.

Výška životného minima bola pre toto obdobie stanovená nasledovne:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu; 
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu; 
  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrení neplnoleté dieťa.

Vzhľadom na to, že životné minimum má vplyv na viacero dávok, zmení sa aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, výšku daňového bonusu či nepostihnuteľné sumy pri zrážkach zo mzdy.