Od 1.8.2022 prišlo k zmene pri udeľovaní národných víz pre vodičov autobusov (v počte 150) a kamiónov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy (v počte 1770).

Doteraz na preukázanie účelu pobytu vodičom stačil písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania (alebo pracovná zmluva). Po novom budú vodiči musieť mať rovno pracovnú zmluvu a tiež sa budú musieť preukázať oprávnením viesť motorové vozidlo.

Dopĺňame, že o tieto národné víza môžu žiadať len cudzinci, ktorí sú občanmi Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky a Ukrajiny.