Do 1. augusta mali všetky členské štáty EÚ povinnosť implementovať smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Táto smernica odzrkadľuje želanie EÚ prispôsobiť sa rýchlemu nárastu flexibilných, technologicky podporovaných spôsobov práce a vzniku „zdieľanej“ ekonomiky. 

Vďaka smernici budú mať pracovníci nárok na vyhlásenie, v ktorom budú uvedené kľúčové body o ich pracovných podmienkach, vrátane mzdy, miesta výkonu práce, dovolenky, výpovednej lehoty a pracovných modelov. Poskytuje tiež určitú ochranu pracovníkom s nepredvídateľnými pracovnými postupmi.

Na Slovensku existuje legislatívny návrh novely Zákonníka práce, ktorý má predmetnú smernicu implementovať. Pôvodne navrhovaný termín účinnosti novely bol 1.8. 2022, no zákonodarca ho posunul na 1.10.2022. Podľa doterajších informácií má byť predmetná novela prejednávaná na septembrovej schôdzi a s ohľadom na tri čítania (z toho jedno vo výboroch) čaká Parlament ešte veľa práce na to, aby bola ešte v rámci septembra aj riadne schválená.

Máme sa obávať nejakej akcie zo strany Európskej komisie z dôvodu neskorej implementácie? Zrejme nie. Aktuálne je predmetná smernica implementovaná len v ôsmich krajinách (Estónsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Grécko a Bulharsko). Vo zvyšných krajinách proces implementácie prebieha, no sú aj také (napr. Česká republika, Španielsko, Portugalsko), kde k dnešnémiu dňu nie je ani legislatívny návrh.