Vo Veľkej Británii v roku 2022 prebiehalo 6-mesačné testovanie 4-dňového pracovného týždňa. Do testovania sa zapojilo viac ako 33 zamestnávateľov, ktorí na začiatku testovania dokopy zamestnávali 903 zamestnancov (pozn. na konci 969 zamestnancov)

Po ukončení testovania bola vypracovaná záverečná štúdia. Dáta do nej poskytlo 27 z 33 zúčastnených zamestnávateľov. Zo štúdie sme vybrali niekoľko štatistík:

  • zamestnávatelia na stupnici od 1 po 10 (10 je najlepšie) ohodnotili testovanie celkovým hodnotením 9;
  • z 27 zamestnávateľov chce v 4 dňovom pracovnom týždni určite pokračovať 18 zamestnávateľov, 7 plánuje pokračovať, ale ešte neurobilo finálne rozhodnutie, 1 sa prikláňa k pokračovaniu a 1 si nie je istý;
  • zamestnanci na stupnici od 1 po 10 (10 je najlepšie) testovaniu udelili celkové hodnotenie 9.1;
  • zamestnanci na stupnici od 1 po 10 vo vzťahu k produktivite (10 je životne najlepšia produktivita) svoju produktivitu pred testovaním (subjektívne) hodnotili známkou 7.17 a na konci testovania známkou 7.83;
  • zamestnanci využívali voľný deň najmä na svoje koníčky, práce v domácnosti a na starostlivosť o seba.

Kompletnú štúdiu nájdete tu, jej skrátenú verziu tu.