Od 1.6.2023 nadobudne účinnosť nová súdna mapa. Jej cieľom má byť podľa tvorcov zákona najmä dosiahnutie efektívne fungujúcej justície, a to vytváraním vhodných podmienok pre špecializáciu sudcov ako na úrovni okresných súdov, tak aj na úrovni krajských súdov. Nová súdna mapa prinesie viacero zmien, ktoré sa dotknú takmer všetkých procesných predpisov. 

Zmeny zasiahnú aj príslušnosti súdov v pracovnoprávnych sporoch, medzi ktoré radíme konania v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky. 

Súdy budú na konanie príslušné nasledovne:

Do 31.5.2023Od 1.6.2023
Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave
Mestský súd Bratislava IV pre obvod Krajského súdu v Bratislave
Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach
Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne
Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre
Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline
Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici
Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove


Nakoľko sa mení príslušnosť všetkých prvostupňových pracovnoprávnych súdov, tak z dôvodu prechodu agendy možno očakávať odročenia pojednávaní či zmeny sudcov, ktorí vo veciach konali, čo bude mať za dôsledok predĺženie súdnych konaní.