Národná rada včera (30.3.2021) v treťom čítaní prijala novelu zákona o sociálnom poistení. 

V zmysle novely platí, že ak bude v apríli poistenec uznaný za dočasne PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie, tak bude oprávnený na nemocenské vo výške 75 % jeho (pravdepodobného) denného vymeriavacieho základu (doteraz 55 %). Ak bol poistenec z tohto dôvodu uznaný za dočasne PN pred účinnosťou novely, nárok na vyššie nemocenské mu vznikne tiež, avšak len za obdobie po 31.3.2021. Vyššie nemocenské a pandemický úrazový príplatok nemožno kombinovať, t. j. za dni, kedy poberáte takýto úrazový príplatok, nebudete mať nárok na nemocenské vo výške 75 %,  ale len vo výške 55 %.

Uvedené bude takmer rovnako platiť aj vo vzťahu k ošetrovnému z dôvodu OČR. Ošetrovné bude v apríli vo výške 75 %.  Ak poistenec poberal ošetrovné z titulu OČR pred účinnosťou novely, tak mu nárok na vyššie ošetrovné vznikne, avšak len za obdobie po 31.3.2021.

Pre uľahčenie novej administratívy Sociálnej poisťovne sa o výške nemocenského a výške ošetrovného nebudú vydávať písomné rozhodnutia. Uplatní sa fikcia, podľa ktorej sa deň výplaty tejto dávky bude považovať za deň vydania rozhodnutia.

V prípade, že sa chcete o novele dozvedieť viac (napríklad ako bude fungovať úrazový príplatok),  prečítajte si úplné znenie novely tu.