EDPB (European Data Protection Board) zverejnil (08/2021) praktický prehľad, v ktorom rozoberá činnosť úradov na ochranu osobných údajov naprieč EÚ. Prehľad obsahuje štatistky z rôznych pohľadov, ako sú:

  • pokuty za jednotlivé roky (spolu najviac v 2020: Taliansko: cez 60 miliónov eur; Slovensko: cez 103 000 eur, 14. miesto);
  • počet prípadov začatých na základe sťažnosti v 2020 (najviac: Nemecko – 40 309; Slovensko: 341, 22. miesto);
  • finančné zdroje úradov v 2021 (najviac: Nemecko – cez 94 miliónov eur; Slovensko: cez 1,7 milióna eur, 20. miesto);
  • počet zamestnancov úradov v 2021 (najviac: Nemecko – 1083 zamestnancov; Slovensko: 45 zamestnancov, 19. miesto),
  • ďalšie (priemerná dĺžka konania, náklady na odvolanie, počet cezhraničných konaní, počet konaní začatých úradom, a pod.).

V prípade, že si chcete pozrieť kompletný prehľad (prevažne user-friendly grafy a tabuľky), nájdete ho tu.