Po novom budeme môcť aj v slovenskom Zákonníku práce nájsť pojem otcovská dovolenka, ktorá nahradí pojem rodičovskej dovolenky v zmysle § 166 ods. 1. Obsahová stránka tohto ustanovenia však zostáva nezmenená.

Otcovia budú môcť taktiež po narodení dieťaťa čerpať 14 dní plateného voľna, a to aj v prípade, ak matka poberá materské či rodičovský príspevok. Okrem toho, že zamestnávatelia budú povinní na toto obdobie zamestnanca z práce uvoľniť, sa v tejto oblasti pre zamestnávateľov nič nemení. Toto voľno nebude preplácať zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa.

Uvedené zmeny boli predstavené v rámci návrhu zákona, ktorým sa má novelizovať Zákonník práce a ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov. Návrh zákona však ešte musí prejsť cez všetky 3 čítania, pričom jeho účinnosť sa navrhuje od 1.10.2022.