O písomnej informácii o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania zamestnanca v zmysle § 47a Zákonníka práce sa už najmenej za posledný mesiac povedalo mnoho a ešte viac. Je však dôležité vedieť aj to, že netreba vždy a zakaždým panikáriť a meniť informáciu vždy, keď dôjde k zmene legislatívy či kolektívnej zmluvy.

Zákonník práce uvádza, že túto písomnú informáciu (platí to aj na informácie pri výkone práce mimo Slovenska a tiež pri cezhraničnom vyslaní na výkon prác pri poskytovaní služieb) netreba poskytovať zamestnancovi nanovo, ak zmena spočíva len v zmene právneho predpisu alebo kolektívnej zmluvy, na ktoré písomná informácia odkazuje.