Najviac nedostatkov v posledných troch rokoch inšpekcia zistila v zneniach pracovných zmlúv (podstatné náležitosti). V roku 2022 to bolo 2236 porušení, v roku 2021 to bolo 2495 porušení a v roku 2020 zasa 2139 porušení. V roku 2023 očakávame, že nedostatky budú zistené aj pri novom/rozšírenom inštitúte písomnej informácie v zmysle novely ZP účinnej od 1.11.2022.

Ďalšími najčastejšími nedostatkami v oblasti pracovnoprávnych vzťahov boli:

Nedostatok

2022

2021

2020

Minimálne mzdové nároky (§ 120 ZP)

952

884

658

Dohody o prácach mimo PP (§ 223 až § 228a ZP)

826

708

537

Evidencia pracovného času (§ 99 ZP)

759

716

597

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

697

665

531

Výplata mzdy (§ 130 ZP)

513

518

535

Splatnosť mzdy (§ 129 ZP)

307

324

341

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní (§ 75 ZP)

244

253

252

Stravovanie zamestnancov (§ 152 ZP)

242

324

311

 

 

 

 

 

Obzvlášť závažné pre zamestnávateľov je zistenie nelegálneho zamestnávania. Okrem pokuty má zaradenie na „black list“ zamestnávateľov dopad aj na príjem verejných dotácií, zamestnávanie cudzincov či účasť vo verejnom obstarávaní.