Predvolebná kampaň sa skončila a my sme sa v rámci nej venovali aj otázke ochrany maloletých pri zobrazovaní politickej reklamy na internete. Na túto tému sme sa bavili so šéfredaktorkou Stratégií pani Petronelou Ševčíkovou.

V podstate dnes existuje veľký rozdiel medzi pravidlami a dohľadom nad politickou reklamou v tradičných médiách a pravidlami a dohľadom nad politickou reklamou na internete. Napriek tomu, že dnes práve online priestor zásadne formuje názory generácie mladých, vrátane maloletých, ostáva tento priestor v otázke zobrazovanie politickej reklamy (a špecificky vo vzťahu k maloletým) zatiaľ mimo dosah zákona či pôsobnosti dozorných orgánov.

 Je regulácia politickej reklamy na internete a ochrana maloletých v tejto súvislosti potrebná? Zdá sa, že po tom, ako vstúpila do platnosti nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá sa má okrem iného po prvý krát dotknúť aj platforiem pre zdieľanie videí (napríklad YouTube) či videoobsahu na sociálnych sieťach (napríklad Facebook), a v dobe kedy Ministerstvo kultúry pripravuje nový zákon o vysielaní a retransmisii, nie je lepší čas na odbornú diskusiu na túto tému.