Súdny dvor Európskej únie definitívne odstránil pochybnosti o tom, akým spôsobom má byť podľa aktuálne platnej legislatívy udelený súhlas s ukladaním cookies. Ak sú cookies určené na zhromažďovanie informácií na reklamné účely, súhlas s ich ukladaním a využívaním informácií z nich musí byť udelený aktívne.

Súdny dvor v prípade Nemeckého zväzu spotrebiteľských organizácii proti spoločnosti Planet49 posudzoval, či sa súhlas udelený formou vopred začiarknutého políčka môže považovať za platne udelený. Súdny dvor konštatoval, že samotná skutočnosť, že používateľ klikne na tlačidlo „zúčastniť sa" na výhernej súťaži nestačí na vyvodenie záveru, že používateľ platne dal svoj súhlas s ukladaním cookies do svojho zariadenia.

Súhlas teda musí byť slobodný, konkrétny a informovaný, tak ako to vyžaduje aj GDPR. Keďže však účelom ePrivacy legislatívy nie je len ochrana osobných údajov (ako v prípade GDPR), ale ochrana súkromia v online priestore vo všeobecnosti, rovnaká forma aktívneho súhlasu sa vyžaduje aj pre cookies, ktoré zbierajú aj iné ako osobné údaje.

Tento záver sa v podstate dal očakávať. V každom prípade uvedené rozhodnutie predstavuje významný krok k ochrane súkromia a väčšej transparentnosti pri získavaní údajov od spotrebiteľov v online priestore. Oveľa významnejším krokom však má byť nová ePrivacy legislatíva v podobe pripravovaného ePrivacy nariadenia. Aká bude konečná podoba nariadenia dnes ešte nevieme; požiadavka na slobodný a aktívny súhlas s ukladaním marketingových cookies však nepochybne bude jeho súčasťou.