Dotácia je určená podnikateľom, ktorí počas pandémie nemohli užívať predmet nájmu vôbec alebo len v podstatne obmedzenom rozsahu. O dotáciu bude v mene nájomcu môcť požiadať prenajímateľ. Výška dotácie bude zodpovedať dohodnutej zľave z nájomného, najviac však 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Viac informácií nájdete tu