Súdny dvor Európskej únie v spojených konaniach C‑762/18 a C‑37/19 dňa 25.6.2020 rozhodol, že vnútroštátne ustanovenia/rozhodovacia prax súdov, ktoré zamestnancom nepriznávajú nárok na dovolenku nahromadenú počas konania o neplatnom skončení pracovného pomeru, sú neplatné. 

Úplné znenie rozhodnutia nájdete na tomto linku.