Od roku 2011 sa ťahal spor o zápis ochrannej známky nesúcej meno slávneho argentínskeho čarodejníka s loptou.

Proti zápisu ochrannej známky MESSI pre športové výrobky a odevy sa ohradil majiteľ starších ochranných známok MASSI, zapísaných pre odevy, obuv, cyklistické prilby, ochranné odevy a rukavice. Dôvodom námietok bola pochopiteľne obava zo zámeny medzi označeniami MESSI a MASSI.

Keďže išlo o relatívne legitímnu námietku, majiteľ ochranných známok MASSI úspešne hájil svoju argumentáciu až do roku 2018, kedy Všeobecný súd rozhodol, že dobré meno futbalistu kompenzuje vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi týmito dvomi označeniami a vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny.

Majiteľ ochranných známok MASSI a EUIPO podali odvolania proti rozsudku Všeobecného súdu, argumentujúc jednak tým, že súd založil svoje rozhodnutie len na vnímaní podstatnej časti (a nie celej) príslušnej skupiny verejnosti a jednak tým, že súd nemal brať do úvahy dobré meno osoby, ktorej meno je predmetom prihlášky.

Pred pár dňami Súdny dvor EÚ odpískal koniec tohto duelu, keď obe odvolania zamietol a okrem iného potvrdil závery Všeobecného súdu o tom, že dobré meno L. Messiho predstavovalo relevantnú skutočnosť na stanovenie rozdielnosti výrazov “messi” a “massi” z koncepčného hľadiska.

Messi teda môže pokojne ďalej hrať. A predávať.