Prednedávnom bol v rámci legislatívneho procesu Nariadenia o digitálnych službách (tzv. Digital Services Act) dosiahnutý významný míľnik, kedy k návrhu nariadenia po dlhých diskusiách schválil svoje stanovisko Európsky parlament.

Cieľom novej právnej úpravy (nariadenia, ktoré bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ) je zvýšiť bezpečnosť používateľov internetu a zlepšiť ochranu ich základných práv, stanovením jasných pravidiel pre poskytovateľov online služieb, najmä online platforiem ako sú sociálne médiá a online trhy.

Povinnosti pre poskytovateľov online služieb sú v nariadení určené asymetricky pre: 

(i) všetkých poskytovateľov služieb (napr. povinnosť zriadiť jednotné kontaktné miesto na komunikáciu s príslušnými orgánmi členských štátov), 

(ii) dodatočne pre poskytovateľov hostingových služieb (napr. povinnosť odôvodniť zmazanie konkrétneho príspevku), 

(iii) v rámci hostingových služieb dodatočne pre všetky online platformy (napr. povinnosť zverejňovať správy o činnostiach týkajúcich sa odstraňovania a znefunkčňovania škodlivých informácií), a 

(iv) v rámci online platforiem dodatočne pre veľmi veľké online platformy (napr. povinnosť vykonávať posudzovanie rizík vo vzťahu k systémovým rizikám a prijímať opatrenia na zmiernenie týchto rizík).

Nariadenie sa okrem iného venuje aj cielenej reklame. Počas diskusií v EP sa otvorila téma úplného zákazu cielenej reklamy. Tento zákaz sa nakoniec do nariadenia nedostal, avšak poslanci presadili zákaz cielenej reklamy pre maloletých, ako aj zákaz cielenia reklamy využívajúc citlivé údaje ako rasový alebo etnický pôvod, náboženské presvedčenie, údaje týkajúce sa zdravia či sexuálnej orientácie.