Či už ste predajcom na internete alebo v kamennej pobočke, mali by ste sa pomaly začať pripravovať na aktualizáciu Vašich obchodných podmienok. Od januára je totiž v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh úplne nového zákona o ochrane spotrebiteľov.

Návrh zákona má priniesť novú všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí dnes platný zákon o ochrane spotrebiteľa, ale zároveň aj ďalšie súvisiace zákony, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, či zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Pozitívom novej právnej úpravy tak bude spojenie viacerých (často navzájom kolidujúcich) úprav do jedného predpisu. Ďalším pozitívom bude lepšia harmonizácia s predpismi EU a v jej rámci aj reakcia na technologický pokrok a rozvoj digitálneho trhu a jeho významu.

Medzi zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, sú okrem iného (i) zjednotenie terminológie v súlade s legislatívou EÚ (napr. definovanie pojmov ako online trh či digitálny obsah), (ii) aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku v súvislosti s digitalizáciou (napr. povinnosť informovať spotrebiteľa ak je cena tovaru pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania, resp. profilovania), (iii) nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov (napr. povinnosť uvádzať hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk vo výsledku vyhľadávania spotrebiteľa na online trhu, a význam týchto parametrov vo vzťahu k iným parametrom vyhľadávania), či (iv) zavedenie nových informačných povinností pri akciových predajných ponukách.

Niektoré povinnosti naopak nový zákon zruší, a to napríklad povinnosť vypracovať odborné posúdenia pri reklamáciách výrobkov, či povinnosť poskytovať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie.

Ak si na aktualizáciu Vašich obchodných podmienok a reklamačných poriadkov netrúfnete sami, radi Vám s ňou pomôžeme.