Ak si zvyknete menej dôležité veci odkladať na neskôr, v prípade údajov chýbajúcich v obchodnom registri sa to „neskôr“ pomaly blíži.

O aké údaje vlastne ide a ako viete, či vám chýbajú? Jednoducho si na stránke obchodného registra www.orsr.sk vyhľadáte vašu spoločnosť a ak vo výpise uvidíte červený krížik, niektoré údaje budete musieť doplniť. Spravidla pôjde o identifikačné údaje členov štatutárnych orgánov (rodné číslo, prípadne iný identifikačný údaj, ak daná osoba rodné číslo nemá) alebo identifikačné údaje spoločníkov.

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Podobne ako pri porušení iných povinností podľa zákona o obchodnom registri, môže byť tejto osobe uložená pokuta až do výšky 3 310 eur.