V súvislosti s boomom NFT a čoraz intenzívnejším záujmom o metaverse mnohí obchodníci začali analyzovať možnosti využitia digitálneho sveta pre svoj ďalší rozvoj. Najevidentnejšie je to zrejme v módnom priemysle. Napríklad výrobcovia oblečenia začali vytvárať digitálne kópie, či rovno nové digitálne produktové rady pre virtuálny svet a vydávať k nim NFT.

V rámci tejto stratégie značky často narazili na právnu otázku, či im na ochranu vo virtuálnom svete postačia už zapísané ochranné známky v triedach, ktoré sa týkajú „skutočného sveta“, alebo budú potrebovať aj špecifickú ochranu pre virtuálny svet. A mnohé z nich dospeli k záveru, že svoje ochranné známky radšej nechajú dodatočne zapísať aj do tried, ktoré by mohli byť vhodné pri použití na virtuálny tovar alebo služby, ktoré sa ich týkajú. V prípade virtuálnych tovarov to bolo zvyčajne v triede 9 (ktorá zahŕňa okrem iného softvér a počítače) a pre služby súvisiace s virtuálnym tovarom najčastejšie v triede 41 (ktorá zahŕňa zábavné služby) alebo 42 (ktorá zahŕňa navrhovanie softvéru).

Ak boli dosiaľ pochybnosti o tom, ktoré triedy sú pre virtuálne produkty vhodné, po tom, čo Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vydal usmernenie k virtuálnym produktom a NFT, už by to malo byť zrejmé.

Úrad EUIPO potvrdil, že výraz „virtuálny tovar“ je správne zaradený do triedy 9. Zároveň však upozornil, že výraz „virtuálny tovar“ bude potrebné bližšie špecifikovať prostredníctvom skutočného obsahu, na ktorý virtuálny tovar odkazuje (napr. virtuálny tovar na stiahnutie, konkrétne virtuálne oblečenie).

Úrad EUIPO ďalej uviedol, že najnovšie vydanie Niceského triedenia tovarov a služieb bude obsahovať výraz „stiahnuteľné digitálne súbory overené nezastupiteľnými tokenmi“ v triede 9. Úrad konštatoval, že s NFT sa má zaobchádzať ako s jedinečnými digitálnymi certifikátmi zaregistrovanými v blockchaine, ktorých účelom je overiť pravosť digitálnych položiek, s tým, že ich treba odlišovať od týchto digitálnych položiek. Všeobecný výraz „nezastupiteľné tokeny“ v triede 9 už nebude prijateľný; musí byť totiž špecifikovaný aj typ digitálnej položky, ktorú NFT overuje.

Nové usmernenia vyvolávajú otázku platnosti registrácií, ktoré obsahujú široké (a predtým prijateľné) výrazy „virtuálny tovar“ a/alebo „nezastupiteľné tokeny“,  očakáva sa však, že Úrad túto nejasnosť čoskoro ozrejmí.