Ak ste výrobcom alebo predajcom potravín, prípadne máte za úlohu potraviny spropagovať, mali by ste vedieť, čo môžete a nemôžete o potravinách tvrdiť. 

V celej EÚ už dávno platia jednotné pravidlá o zdravotných a výživových tvrdeniach potravín. Výživové a zdravotné tvrdenia by sa teda pri označení, prezentácii a v reklame potravín mali používať len vtedy, ak sú založené na všeobecne uznávaných vedeckých dôkazoch. 

Napríklad:

  • tvrdenie, že potravina má nízky obsah cukru sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok neobsahuje viac ako 5 g cukru na 100 g pri tuhých potravinách alebo 2,5 g cukru na 100 ml pri tekutých potravinách;
  • tvrdenie, že potravina má nízku energetickú hodnotu sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok neobsahuje viac ako 40 kcal (170 kJ)/100 g pri tuhých potravinách alebo viac ako 20 kcal (80 kJ)/100 ml pri tekutých potravinách; pri stolových sladidlách sa uplatňuje hranica 4 kcal (17 kJ)/porcia so sladiacimi vlastnosťami zodpovedajúcimi 6 g sacharózy (približne 1 čajová lyžička sacharózy).
  • tvrdenie, že ide o výrobok „light“ alebo „lite“, musí spĺňať tie isté podmienky ako sú tie, ktoré sú stanovené pre tvrdenie „so zníženým obsahom“; tvrdenie sprevádza aj opis vlastnosti, resp. vlastností, ktoré spôsobujú, že potravina je „light“ alebo „lite“.

Predtým, ako do sveta pustíte reklamu s výživovými alebo zdravotnými tvrdeniami, presvedčte sa, že je také tvrdenie prípustné.