Poznáme to snáď všetci, pár klikmi v aplikácii si privoláme auto, ktoré nás pohodlne odvezie do nami zadaného cieľa alebo si objednáme donášku jedla či inú službu. Vďaka digitálnym platformám máme možnosť pocítiť významný zlom v poskytovaní služieb, ktorý nám zjednodušil bežný život, avšak zároveň vyvolal množstvo zásadných otázok vo svete práva. 

Sú pracovníci digitálnych platforiem zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby? Má vodič taxislužby nárok na platenú dovolenku? Ak si donáškar jedla pri páde z bicykla zlomí ruku, ide o pracovný úraz? Môžu títo pracovníci vstúpiť do odborov?

Tieto otázky, ale aj mnohé iné, sú vo svete riešené rôzne, a to aj v rámci členských štátov EÚ. To by sa však už čoskoro mohlo zmeniť. Aktuálne sa totiž v legislatívnom procese EÚ nachádza návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Účel smernice sa má docieliť stanovením pravidiel pre správne určenie postavenia osôb pracujúcich pre digitálne platformy, stanovením ich minimálnych práv, ako aj zvýšením transparentnosti pri algoritmickom riadení platformovej práce.

Platformovej práci a rozličným spôsobom jej regulácie v Európe sa budeme venovať v našich ďalších článkoch už čoskoro.