Komanditná spoločnosť je formou obchodnej spoločnosti, ktorú u nás zvyknú používať najmä podnikatelia z Nemecka a Rakúska. Podnikanie prostredníctvom komanditnej spoločnosti totiž môže byť v určitých aspektoch výhodnejšie.

Ak podnikáte prostredníctvom SRO a premýšľate nad optimalizáciou svojho podnikania zmenou právnej formy na komanditnú spoločnosť, mali by ste sa so svojím rozhodnutím poponáhľať. Táto pomerne jednoduchá zmena, v dôsledku ktorej sa nemení IČO ani DIČ spoločnosti, totiž po nadobudnutí účinnosti relevantných ustanovení nového zákona o premenách (1.3.2024), nebude možná. 

Inštitút zmeny právnej formy síce bude fungovať aj naďalej, ale podľa nových pravidiel. Zákon o premenách vymenúva prípady, kedy je zmena právnej formy prípustná. A keďže zmenu právnej formy z SRO na KS nový zákon nespomína, znamená to, že podľa novej právnej úpravy takáto zmena od marca 2024 možná nebude. Ak to chcete stihnúť dovtedy, je najvyšší čas začať plánovať.

So zmenou právnej formy, či inými premenami podľa aktuálnej aj novej právnej úpravy Vám v NITSCHNEIDER & PARTNERS radi pomôžme.